Obtenció de certificats

Els documents electrònics emessos posseeixen totes les característiques tècniques i funcionals necessàries per a obtenir la mateixa validesa que un document en paper.

Aquest servei de l'Ajuntament permet que el ciutadà pogui generar determinats documents de manera automàtica.