Personal

Descripción de la tabla
TítuloTipoFecha PublicaciónFecha vigenciaProcedencia 
Valoracions definitives fase concurs + data primera prova promoció interna administratiuPersonal18/02/201917/03/2019RECURSOS HUMANS
Resultats provisionals concurs de trasllat 50 llocs de feina de policia localPersonal12/02/201928/02/2019RECURSOS HUMANS
Valoracions provisionals fase concurs promoció interna administratiuPersonal08/02/201928/02/2019RECURSOS HUMANS
Adjudicació provisional i definitiva llocs de feina oficial policiaPersonal09/10/201809/10/2019RECURSOS HUMANS
Llistat admesos definitius + data prova català A2 borsí interins agent notificadorPersonal20/02/201920/03/2019RECURSOS HUMANS
Qualificacions finals borsí interins oficial electricistaPersonal08/02/201908/03/2019RECURSOS HUMANS
Qualificacions prova català C1 promoció interna quatre llocs de feina administratiuPersonal05/02/201905/03/2019RECURSOS HUMANS