Tablón de anuncios y edictos electrónico

Descripción de la tabla
TítuloTipoFecha de publicaciónFecha vigenciaServicio 
Anunci notificació liquidació de l'IIVTNU a títol onerós o lucratiu a varis interessatsTablón de anuncios y edictos electrónicos17/04/201914/05/2019EDICTES
Aprovació inicial del Reglament regulador de la Cartera de Serveis Socials de l'Ajuntament de MarratxíTablón de anuncios y edictos electrónicos16/04/201903/06/2019EDICTES
Aprovació inicial del Reglament regulador del règim d'horts ecològics urbans del municipi de MarratxíTablón de anuncios y edictos electrónicos16/04/201903/06/2019EDICTES
Publicació aprovació inicial modificació Reglament fucionament Mesa general de negociacióTablón de anuncios y edictos electrónicos15/04/201931/05/2019RECURSOS HUMANS
Anunci notificació resolucions expedients mesura cautelar de tall de subministrament d'aigua potableTablón de anuncios y edictos electrónicos09/04/201906/05/2019EDICTES
Informació pública expedient 671/2018 relativa a la construcció d'un pas inferior i superior de vianants sobre el Torrent de Sa Cova NegraTablón de anuncios y edictos electrónicos08/04/201913/05/2019EDICTES
Edicte inscripció al cens municipal de cans. Resolució núm. 2019/1262Tablón de anuncios y edictos electrónicos18/03/201918/05/2019EDICTES
Listas definitivas de candidatos a JuradoTablón de anuncios y edictos electrónicos20/12/201831/12/2020EDICTES
EDUCADOR SOCIALTablón de anuncios y edictos electrónicos31/10/201830/11/2019FORMACIO I FOMENT DE L'OCUPACIO