Tablón de anuncios y edictos electrónico

Descripción de la tabla
TítuloTipoFecha de publicaciónFecha vigenciaServicio 
Ordre del dia sessió ordinària Ple febrer 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos21/02/201921/03/2019EDICTES
Ordre del dia sessió ordinària Junta de Govern Local febrer 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos21/02/201921/03/2019EDICTES
Relació de Decrets de l'Alcaldia del mes de febrer de 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos19/02/201919/03/2019EDICTES
Edicte exposició pública dels padrons de cobrament de les quotes d'administració i neteja de sèquies. Comunidad de regantes Vado Las Monjas y Espino de GaleraTablón de anuncios y edictos electrónicos15/02/201918/03/2019EDICTES
Edicte anunci notificació expedients de reclamacions en matèria de subministrament elèctric o de gasTablón de anuncios y edictos electrónicos13/02/201927/02/2019EDICTES
Anunci notificacions resolucions expedients referent a les Taxes de recollida de fems, tractament de RSU i bonificació rebuts IBITablón de anuncios y edictos electrónicos13/02/201907/03/2019EDICTES
Edicte aprovació provisional modificació Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei d'atenció al centre de dia de MarratxíTablón de anuncios y edictos electrónicos11/02/201926/03/2019EDICTES
Anunci notificació de 1 de febrer de 2019 de mesura cautelar de tall de subministrament d'aigua potableTablón de anuncios y edictos electrónicos08/02/201904/03/2019EDICTES
Inscripció al cens municipal de cansTablón de anuncios y edictos electrónicos06/02/201906/04/2019EDICTES
Ordre del dia sessió ordinària Junta de Govern Local gener 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201924/02/2019EDICTES
Ordre del dia sessió ordinària Ple gener 2019Tablón de anuncios y edictos electrónicos24/01/201924/02/2019EDICTES
Aprovació provissional i exposició pública de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018Tablón de anuncios y edictos electrónicos15/01/201926/02/2019EDICTES
Inscripció al cens municipal de cansTablón de anuncios y edictos electrónicos27/12/201827/02/2019EDICTES
Listas definitivas de candidatos a JuradoTablón de anuncios y edictos electrónicos20/12/201831/12/2020EDICTES
Anunci convocatòria 2019 sobre subvencions de l'IBI exercici 2018 d'inmobles inclosos dins Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de MarratxíTablón de anuncios y edictos electrónicos14/12/201831/03/2019EDICTES
EDUCADOR SOCIALTablón de anuncios y edictos electrónicos31/10/201830/11/2019FORMACIO I FOMENT DE L'OCUPACIO
Acciones sobre la tabla
BotonHTML
1
BotonHTML
Ver todos (0)