Inici -> Relació de Serveis

Relació de Serveis que trobará en aquesta Seu electrònica

 

La carta de Serveis electrònics recull la relació de serveis electrònics prestats, els compromisos de qualitat assumits i els drets i responsabilitats que assisteixen als ciutadans en la seva relació mitjançant mitjans electrònics amb l'Ajuntament de Marratxi a través de la Seu electrònica.